Profesjonalna opieka nad dziećmi chorymi
i zdrowymi

Zakres usług opiekuńczych dzieci obejmuje czynności ustalone ze zleceniodawcą.
Zatrudniamy wyłącznie osoby posiadające stosowne kwalifikacje.
Usługi w zakresie opieki nad dziećmi zapewniają znaczące korzyści dzieciom, zwłaszcza ze środowisk defaworyzowanych, stymulując ich rozwój poznawczy i społeczny, wpływając na poprawę efektów uczenia się, zapobiegając przedwczesnemu kończeniu nauki i zwiększając ich szanse na rynku pracy w dorosłym życiu. Usługi te odgrywają kluczową rolę we wspieraniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców, zwłaszcza kobiet, ułatwiając im w ten sposób uczestnictwo w rynku pracy.

 

Profesjonalna opieka nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi

Świadczymy usługi opiekuńcze w domu podopiecznego. Naszym celem jest niesienie pomocy seniorom, poprzez stworzenie im warunków do spędzenia „jesieni życia” wśród troskliwych i życzliwych im osób we własnym domu.

Dajemy Ci możliwość pełnego dostosowania czasu, zakresu oraz częstotliwości wizyt. Usługi opiekuńcze uzupełnione są o wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, fizjoterapię, usługi podologiczne i fryzjerskie.
 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now